poniedziałek, 21 maja 2012

Wierszyki z Okazji Narodzin i Chrztu Dziecka❀ڿڰۣ
Czysty i skromny przez życie idź,
by w sercu Twoim mógł Jezus życ.
On kocha śnieżnej lilii kwiecie.
Bądź lilią, Dziecię.
❀ڿڰۣ
Łaska Pana naszego, Jego miłość i dobroć
niech będą światłem Twojej drogi.

❀ڿڰۣ
Małe rączki potrafią
ulepić kwiatek z plasteliny.
Narysują słońce roześmiane.
Zbudują domek z klocków.
Małe rączki potrafią napisać mama,
i przynoszą Ci jabłko czerwone,
ocierają łzy i splatają się tuż nad szyją.
W małych rączkach mieści się cała miłość.
Z okazji narodzin Waszego Maleństwa,
które napełniło Wasz dom radosnym gwarem i ruchem,
życzymy mu beztroskiego i zdrowego dzieciństwa,
a wszystkim Wam - odkrywania nowych uroków wspólnego życia.

❀ڿڰۣ
Niech Bóg nigdy nie opuszcza serca Twojego,

Niech strzeże życia małego, które dzisiaj w podzięce
Niosą Mu Rodziców ręce  
❀ڿڰۣ

Niech w każdej życia dobie
strzeże dróg Twych ręka Boga.
A przez całe życie Twoje
niechaj płyną szczęścia zdroje.
W dniu Chrztu Świętego
kochanemu Maleństwu
obfitych łask Bożych życzy…..

❀ڿڰۣ
Niech wiara w Boga, Ciebie prowadzi.
Wszelkie, nierówności pod stopami gładzi.
W dniu tak ważnym, dla całej rodziny,
a ten dzień to Twoje Chrzciny.
Z tej oto okazji, Chrześniaku Kochany
zechciej przyjąć życzenia od swego chrzestnego taty…

❀ڿڰۣ
Tobie który wypełniłeś dom,
swym płaczem i radosnym gwarem
życzę beztroskiego i zdrowego dzieciństwa.
Aby każda łza, która po Twym policzku spłynie
była łzą szczęścia, a uśmiech Twój zjednywał wszystkie wokół serca.
W tak ważnym dniu, życzy Ci - Matka Chrzestna

❀ڿڰۣ
W dniu Twego Chrztu Świętego

niech Bóg w dobroci swej chroni Cię
i prowadzi po każdej drodze Twej.
Niech Bóg Cię błogosławi.
Niech przy Tobie trwa.
Niechaj będzie Bożym dziełem
każda chwila Twa.
❀ڿڰۣ
W pielgrzymce życia Twojego
niech Cię zawsze Pan Bóg broni
i mocą Chrystusa świętego
od pokus i złego chroni.
Kochaj rodziców swoich,
by pociechę z Ciebie mieli,
i pomnij, że Bóg w niebie
zawsze patrzy na Ciebie.

❀ڿڰۣ

W tak uroczystym dniu,
jakim jest przyjęcie przez Ciebie
Sakramentu Chrztu Świętego
i wstąpienie do wspólnoty Kościoła,
życzę Ci, abyś zawsze miała ufność w Bogu,
kierowała się wrażliwym sercem,
a cele, które sobie wytyczysz,
by zawsze były szlachetne.

❀ڿڰۣ
W uroczystym dniu przyłączenie Ciebie
do dzieci Bożych 
przez sakrament Chrztu Świętego
życzenia wielu łask Bożych i radości życia składa......

❀ڿڰۣ
Z okazji narodzin waszej córeczki,
która swoim przyjściem na świat
uradowała tak wiele osób,
życzymy Wam, aby rosła duża,
silna i zdrowa, i żeby była dla Was
źródłem nieustającej radości.
❀ڿڰۣ
Z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego
składam z serca płynące życzenia:
Niech Twoje życie będzie piękne i długie,
pełne Bożego światła i radości,
a Pan niech Cię zawsze błogosławi.

❀ڿڰۣ
Z okazji Twego przyjścia na świat życzymy Ci,
abyś każdą wylaną łezkę odpłaciła rodzicom,
tysiącem uśmiechów i żeby każdy dzień
Waszego wspólnego życia był uroczysty jak święto.

❀ڿڰۣ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz